این کتاب برای افرادی که با مجموعه آفیس آشنا نیستند و یا می خواهند دانش خود را در زمینه این مجموعه نرم افزاری ارتقا دهند، مفید و سودمند می باشد.