کتاب Reading & Writing برای افرادی تهیه شده که می خواهند در آزمون آیلتس آکادمیک شرکت کنند.