کتاب “Windows 8 Secrets” سعی کرده است با پرداختن به بخش های گوناگون ویندوز ۸ ، خواننده را با این محصول مایکروسافت آشنا سازد.