کتاب آزمون تخصصی ۴۱۰-۷۰ نصب و پیکربندی سرویس های اصلی در Windows Server 2012 R2، کتابی است ارزشمند جهت آماده سازی و تسلط بیشتر شما برای آزمون ۴۱۰-۷۰ که از جمله آزمون های دوره‌ی MCTS می باشد.