این کتاب به مبحث توسعه سیستم های GPS با نقشه های دیجیتال و ناوبری، برنامه نویسی GPS و نرم افزار نقشه شهری سورس باز با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا پرداخته است.