آرشیو مربوط به تگ : Kurose Ross

حل تمرین های کتاب شبکه های کامپیوتری کروز و راس (شبکه های کامپیوتری ۲)

برای آن دسته از دوستان که درس شبکه های کامپیوتری ۲ را مطالعه می نمایند مسایل مربوطه به همراه حل مسایل کتاب کروز راس را آماده نموده ایم.

حل تمرین های کتاب شبکه های کامپیوتری کروز و راس (ویرایش ششم ، ۲۰۱۲)

حل تمرین های کتاب شبکه های کامپیوتری کروز و راس (ویرایش ششم ، 2012)

این مجموعه شامل گزیده ای از تمرین های کتاب شبکه های کامپیوتری کروز راس به همراه حل آن ها می باشد که در طول یک ترم برای دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان حل شده است.