این کتاب مباحث مربوط به زبان برنامه نویسی سی شارپ را از سطح مقدماتی تا پیشرفته پوشش می دهد.