در این قسمت می توانید کتاب ارزشمند مرجع کامل ویندوز سرور ۲۰۰۸ را با لینک مستقیم دریافت نمایید. این کتاب در ۷ فصل به تشریح کامل ویندوز سرور ۲۰۰۸ پرداخته است.