در این بخش کتابی در رابطه با Packet Tracer که یک برنامه شبیه سازی شبکه قوی می باشد را می توانید دریافت نمایید.