توسعه دهندگان دات نت با استفاده از کتاب LINQ to Objects می توانند مجموعه ای از اشیا را با قابلیت های بیشتری به پایگاه داده ارسال کنند و نتایج دلخواه خود را نمایش دهند.