این کتاب ساده‌ ترین و کاربردی ترین راه برای یادگیری Perl است. نویسنده اطلاعات خود را در اختیار کاربران Perl که بیشترین نیار آن‌ ها پوشش برنامه‌ نویسی پایگاه داده است، قرار داده.