کتاب ‘برنامه نویسی پیشرفته آسنکرون با دات نت، مهارت های اساسی برنامه نویسی آسنکرون یا غیرهمزمان در NET. را ارائه می دهد.