به کمک این کتاب، تنها در ۲۴ جلسه یک ساعته یا کمتر، شما خواهید آموخت که چگونه وب سایت ها و اپلیکیشن های تحت وب را با ASP.NET 4 و ویژوال استودیو ۲۰۱۰ طراحی و پیاده سازی نمایید.