در این مقاله با برخی کاربرد های نرم افزار vmware esx server و مزایای مجازی سازی آشنا خواهید شد.