کتاب پیش رو، به تشریح تکنولوژی WPF که سرآغاز سه کلمه Windows Presentation Foundation می باشد، پرداخته است. با مطالعه این کتاب، خواهید دید که چگونه WPF بسیاری از مشکلات موجود در برنامه نویسی را برطرف می کند.