یکشنبه , ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
خانه / آموزشی / مطالب آموزشی متفرقه / کامپیوتر / شبکه / اینترنت / وب / سیستم مدیریت محتوا (CMS) / جوملا / قطعه فیلم های آموزش نرم افزار مدیریت محتوای جوملا
بــــاران میکــــس

قطعه فیلم های آموزش نرم افزار مدیریت محتوای جوملا

قطعه فیلم های آموزشی زیر که به زبان انگلیسی می باشند به توضیح بخشهایی از نرم افزار مدیریت محتوای جوملا پرداخته اند . این قطعه فیلم ها بصورتی تنظیم شده اند که حتی افرادی که به زبان انگلیسی مسلط نیستند بتوانند مفهوم و روال عملیات مورد بررسی در فیلم را متوجه شوند.

عنوان قطعه فیلم :  Global Configuration (تنظیمات عمومی)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۱۴٫۵ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Templates (الگو ها)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۷۰٫۸ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Edit Template (ویرایش الگو)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۶٫۵ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Assign Template (تخصیص الگو)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۳٫۹ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : User Manager (مدیریت کاربران)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۲٫۱ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Email Users (ایمیل کاربران)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۲٫۹ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Change Homepage (تغییر صفحه اصلی)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۲٫۶ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Publishing Control of Content (تعیین تاریخ نمایش نوشته ها)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۳ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Add a Content Item (افزودن یک نوشته)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۹٫۱ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Add Menu Item (افزودن گزینه جدید به منو)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۱۲٫۵ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Add a Contact Form (افزودن فرم تماس)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۱۰٫۵ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Setup RSS Feeds (تنظیم RSS سایت)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۳٫۴ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Change Access Level Content  (تغییر سطح دسترسی به محتوا)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۲٫۶ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Permissions   (مجوز ها)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۳٫۸ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Menu Manager (مدیریت منو)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۳٫۹ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Media Manager (مدیریت رسانه)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۲٫۳ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Extension Manager (مدیریت توسعه)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۳٫۲ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Module Manager (مدیریت ماژول)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۲٫۹ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Enable SEF (فعال نمودن SEF)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۴٫۹ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Backup Database (پشتیبان گیری از پایگاه داده ها)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۹٫۹ مگابایت

این مطلب مخصوص اعضای دارای اشتراک می باشد.
در صورتی که اشتراک دارید جهت مشاهده لینک دانلود وارد شوید.
در صورتی که هنوز ثبت نام نکرده اید، هم‌اکنون اقدام نمایید.

ورود    دریافت اشتراک

——————————————————————————————-

منبع : www.joomlatutorials.com

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.