پنج شنبه , ۹ تیر ۱۴۰۱

دروس تخصصی

جزوه درس مبانی حسابداری – ﻣﻬﺮداد ﻣﯿﺮزازاده

این جزوه ابتدا به تعاریف و واژگان مربوط به حسابداری پرداخته است. سپس عناوینی مثل معادله اساسی حسابداری و عناصر آن ، انواع حساب ها ، قواعد ثبت مالی حساب ها ، دفاتر حسابداری و حسابداری شرکت ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

بیشتر بخوانید »