پنج شنبه , ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

تأسیسات مکانیکی

جزوه تأسیسات مکانیکی ساختمان – مهندس امیدی

در صنعت تهویه مطبوع، هدف، تأمین شرایط آسایش در داخل ساختمان و یا تأمین شرایطی خاص در فضای مورد نظر است. فضای مورد نظر می تواند ساختمان مسکونی، اداری، هتل، بیمارستان، داخل هواپیما و داخل قطارهای مسافری باشد.

بیشتر بخوانید »