دروس پایه

جزوه آنالیز برداری ، نوشته مهدی شاه رجبیان

جزوه آنالیز برداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آنالیز برداری نوعی تند نویسی ریاضی است و به ما کمک می کند ارتباط پدیده های فیزیکی و روابط ریاضی را بیشتر درک کنیم. این جزوه شامل سه بخش اصلی حساب برداری، دستگاه های مختصات و المان گیری می باشد

بیشتر بخوانید »