سه شنبه , ۷ تیر ۱۴۰۱

مهندسی نرم افزار

کتاب مهندسی نرم افزار ، نوشته راجر اس . پرسمن ، ویرایش هفتم

کتاب الکترونیکی مهندسی نرم افزار ، نوشته راجر . اس . پرسمن ، ویرایش هفتم به زبان انگلیسی . این کتاب در ایران توسط مهندس جعفر نژاد قمی و مهندس سالخورده ترجمه شده است.

بیشتر بخوانید »

کتاب مهندسی نرم افزار راجر اس . پرسمن , ویرایش پنجم

کتاب مهندسی نرم افزار نوشته راجر اس . پرسمن ، ویرایش پنجم یکی از منابع اصلی درس مهندسی نرم افزار می باشد و چندین ترجمه متفاوت از آن وجود دارد مانند ترجمه مهندس جعفر نژاد قمی و مهندس سالخورده.

بیشتر بخوانید »