دروس اصلی

کتاب: زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت

کتاب: زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت

ژئوفیزیک (geophysics) یا فیزیک زمین، از مباحث علوم طبیعی است، که به فرایندها و خواص فیزیکی زمین و محیط اطراف آن، با استفاده از روش‌های کمی جهت تجزیه و تحلیل این فرایندها، می‌پردازد.

بیشتر بخوانید »

جزوه درس کریستالوگرافی(بلورشناسی) استاد عزیزیه

این جزوه به موضوعاتی نظیر پیوندهای اتمی و انواع آن ها ، انرژی پیوند ، تاریخچه کریستالوگرافی ، سلول های واحد دو بعدی ، تقارن در شبکه دو بعدی ، تعداد اتم ها در شبکه دو بعدی و بسیاری موضوعات دیگر در زمینه علم بلورشناسی پرداخته است.

بیشتر بخوانید »