پنج شنبه , ۹ تیر ۱۴۰۱

بلورشناسی

جزوه درس کریستالوگرافی(بلورشناسی) استاد عزیزیه

این جزوه به موضوعاتی نظیر پیوندهای اتمی و انواع آن ها ، انرژی پیوند ، تاریخچه کریستالوگرافی ، سلول های واحد دو بعدی ، تقارن در شبکه دو بعدی ، تعداد اتم ها در شبکه دو بعدی و بسیاری موضوعات دیگر در زمینه علم بلورشناسی پرداخته است.

بیشتر بخوانید »