سه شنبه , ۷ تیر ۱۴۰۱

زمین شناسی فیزیکی

کتاب جستجوی هویت در گذشته گداخته زمین

تحقیق و بررسی درباره تاریخچه مهم ترین فوران های آتشفشانی زمین به گنجینه ای ارزشمند منتهی می شود که ممکن است اسرار زیادی از هویت اصلی و ساختار اولیه زمین را در خود به یادگار داشته باشد.

بیشتر بخوانید »