زمین ساخت

اسلاید زمین ساخت ورقه ای

عناوینی که در این فایل آموزشی به آن اشاره شده است عبارتند از : نظریه زمین ساخت ورقه ای از آغاز تا کنون ، نظریه آلفرد وگنر ، انطباق حاشیه ی قاره ها ، سنگواره ها ، آب و هوا ، نظریه هری هس ، انواع حرکت ورقه ها ، گسل ها و زلزله ها.

بیشتر بخوانید »