سه شنبه , ۷ تیر ۱۴۰۱

تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی

کتاب Minerals And Rocks نوشته J.Richard Wilson

کتاب حاضر ، به موضوعاتی نظیر معرفی معادن ، بلورشناسی ، کانی شناسی سیستماتیک ، سنگ های آذرین ، سنگ های رسوبی و سنگ های دگرگونی پرداخته است.

بیشتر بخوانید »

جزوه درس ارزیابی ذخایر معدنی استاد افضل

موضوعاتی که در این جزوه آورده شده است عبارتند از : انواع روش های ارزیابی ذخیره ، فرض های روش های سنتی ، مسایل کمکی برای کارشناسی ارشد در فرضیه پیوستگی ، تعریف درون یابی و برون یابی

بیشتر بخوانید »