پنج شنبه , ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دروس اختیاری

کتاب Geological Methods in Mineral Exploration and Mining ، نوشته Roger Marjoribanks

این کتاب وظایف مختلفی که از یک زمین‌ شناس در اکتشافات خود،خواسته می‌ شود تا انجام دهد،به همان ترتیب و توالی که در یک اکتشاف واقعی ممکن است مشغول آن ها شود را توضیح می‌دهد.

بیشتر بخوانید »