سنجش از دور در زمین شناسی

جزوه مبانی سنجش از دور ، نوشته مهدی ایزدی

جزوه مبانی سنجش از دور نوشته مهندس مهدی ایزدی

سنجش از دور را می توان تکنولوژی کسب اطلاعات و تصویربرداری از زمین با استفاده از تجهیزات هانوردی مثل هواپیما ، بالن و یا تجهیزات فضایی مانند ماهواره نامی.

بیشتر بخوانید »