دوشنبه , ۴ مهر ۱۴۰۱

مدیریت بازرگانی

جزوه تحقیق در عملیات ۲ دانشگاه صنعتی اصفهان

جزوه تحقیق در عملیات 2 دانشگاه صنعتی اصفهان

در این جزوه که در دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستمهای دانشگاه صنعتی اصفهان و توسط جناب آقای محمد سعید صباغ گردآوری شده است از منابع ارزشمند داخلی و خارجی این درس استفاده شده است.

بیشتر بخوانید »

جزوه تحقیق در عملیات ۱ گردآوری مجید خلیلی

جزوه تحقیق در عملیات یک گردآوری خلیلی

جزوه پیش رو به بررسی مباحث درس تحقیق در عملیات یک پرداخته است که در تدوین آن از کتاب تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر ، برنامه ریزی خطی دکتر اسمائیل خرم و کتاب تحقیق در عملیات دکتر آریانژاد – دکتر سجادی استفاده شده است.

بیشتر بخوانید »