پنج شنبه , ۹ تیر ۱۴۰۱

امنیت شبکه

کتاب الکترونیکی امنیت شبکه نوشته سهراب نیازی

امروزه امنیت شبکه یک مسأله مهم برای ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است. تهدیدهای پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیستماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد.

بیشتر بخوانید »