جغرافیا و گردشگری

کتاب اطلاعات توریستی کشورهای جهان‎ ، نوشته رضا فریدون نژاد

این کتاب حاوی اطلاعات پایه و توریستی در مورد اکثر کشورهای جهان می باشد، این اطلاعات شامل نام بین المللی کشور، پرچم، پایتخت، شهرهای مهم، آب و هوا، مذاهب، جاذبه های گردشگری و اطلاعات مفید دیگر است.

بیشتر بخوانید »