دین پژوهی

مقاله “چرا حضرت لوط، دختران خود را به کافران پیشنهاد داد؟”

این مقاله که نوشته آیت الله محمدهادی معرفت(ره) می باشد به بررسی این پرسش که “چرا حضرت لوط، دختران خود را به کافران پیشنهاد داد؟” پرداخته و آیات مرتبط با این پرسش را بیان نموده است.

بیشتر بخوانید »