روزنامه نگاری

کتاب روزنامه نگاری حرفه ای ، نوشته سیّد فرید قاسمی

با توجه به رشد مراکز آموزش عالی روزنامه نگاری در سال های اخیر و نیز با توجه به کمبود متون آموزشی در این رشته، مقاله های گردآوری شده در این کتاب به دلیل ماهیت علمی و تحقیقی خود بارها مورد استفاده دانشجویان رشته های روزنامه نگاری و ارتباطات قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید »

کتاب تحلیل محتوای چهل سال متون آموزش روزنامه نگاری در ایران ، نوشته دکتر محسنیان راد

کتاب حاضر سومین و آخرین بخش از نتیجه طرح تحقیقی «وضعیت نیروی متخصص مطبوعات و آموزش روزنامه‌ نگاری در ایران» است که توسط دکتر مهدی محسنیان راد تألیف و برای اولین بار در سال ۱۳۷۳ منتشر شده است.

بیشتر بخوانید »

کتاب Online journalism: Research Methods (روزنامه نگاری آنلاین)

کتابی که پیش رو دارید متدهای پژوهش برای روزنامه نگاری آنلاین را شرح داده است. با مطالعه این کتاب علاوه بر آشنایی با مفهوم روزنامه نگاری آنلاین، می توانید با روش های تهیه محتوای این نوع روزنامه نیز آشنا شوید.

بیشتر بخوانید »